Välkommen till daghemmet Lyan!

DSC_2531Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -7 år.

Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag.
Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.

Personalstyrkan är 12 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor.

På Lyan arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är  synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.

Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen.

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll på Lyan.
Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva.

Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vårt daghem!