Förskoleundervisning

DSC_2530

Förskoleverksamheten sker klockan 9-13:00 alla dagar.

Vi arbetar utgående från Grunderna för förskoleundervisningens läroplan, samt utgående från Grankullas egen läroplan för förskolan. En dag i veckan är det s.k. pulpetdag då vi gör uppgifter av olika slag. Vi jobbar med olika förskolematerial och förskoleböcker och satsar mycket på sociala färdigheter.

Simskola är det för förskolebarnen 10 gånger per verksamhetsår, 5 gånger på hösten och 5 gånger på våren.

Hösten 2012 har alla förskolor gått med i det s.k Wilma-systemet på internet, vilket underlättar informationen mellan hemmet och förskolan samt dokumentationen då det gäller olika stödåtgärder el.dyl.

Välkommen med i vårt förskolegäng!