Efterlysning! Du som har erfarenhet av barnskydd, vi behöver dej.

Vi söker dej med erfarenhet av en kämpig barn- eller ungdomstid

Har du haft en tuff uppväxt pga. olika omständigheter såsom dålig ekonomi eller en förälder med mentala- eller missbrukarproblem? Har du upplevt fysiskt eller psykiskt våld i hemmet eller har du av någon annan orsak mått dåligt under din uppväxt och skulle ha behövt hjälp och stöd, eller har du fått stöd eller insatser av servicesystem såsom barnskydd , elevvård eller annan vård?

Vi vill höra om dina erfarenheter, om stora och små bekymmer, som kanske gjorde dej olycklig då du växte upp. Är du idag du med dej själv och i så god balans, att du kanske skulle vilja dela med dej av dina erfarenheter som vi kunde lära oss av och använda för att hjälpa barn i liknande situationer idag? Kanske du t.o.m. vill fungera som en stödperson, språkrör eller ambassadör och hjälpa och stöda barn och unga att förstå den situation de befinner sig i och vad de kan göra för att få hjälp. Vi kan ge dej verktyg för detta.

Din erfarenhet är mycket värdefull!

Vi hoppas på att kunna samla en grupp vuxna från hela Svenskfinland och ordna ett utbildningstillfälle, eller vid behov ett i Österbotten och ett i södra Finland, där flera kunde träffas och få mera information om hur man kan vända sin erfarenhet till en resurs –  och samtidigt få träffa andra med liknande erfarenheter. Utbildningen/träffen skulle ske under ledning av specialsjukskötare i psykiatrisk sjukvård (YH), psykoterapeut och specialyrkeslärare Petra Baarman med lång erfarenhet av barnpsykiatrisk sjukvård samt utbildning av erfarenhetsexperter och utbildning i Stödjande av mental hälsa och psykosocialt välmående.

OBS. Utbildningen är dock i sig själv inte en form av terapi, utan ett tillfälle att bearbeta och strukturera dina erfarenheter i ett format som du kan förmedla till andra. Det betyder att du idag måste vara tillräckligt hel och stark för att orka berätta din historia och dela med dej av dina erfarenheter. Vi kan hjälpa dej att hitta den kanal eller det verktyg som passar just dej, för att stöda barn och unga som idag kämpar med liknande erfarenheter.

Vi behandlar all information konfidentiellt och delar ingen information eller något material utan din tillåtelse.

Hör av dej för, vi vill se dej och höra din berättelse.  Tillsammans kan vi göra mera.

Kontakt: Maj Estlander tel: 040-755 8087, maj.estlander@bensow.fi

 

Other News