20150430_081352 2015-04-30 11.17.47

Familjecenter

Familjecentret Bensow erbjuder verksamhet för barn, unga och föräldrar. Barnens och ungdomarnas välmående står i fokus. Vi vill skapa verksamhetsformer som når målgrupper som just nu har svårt att få tillräckligt stöd i vardagen. Målet är alltid att ta de egna resurserna i beaktande och stärka individens inre styrkor och tilltron till den egna förmågan. Vi stöder också barnfamiljers vardag genom att stärka föräldraskapet.
Genom det understöd som Stiftelsen Bensow ger Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) kan Familjecentret Bensow utveckla verksamhet för att stödja barn, unga och familjer. BF vill genom sin verksamhet skapa bättre förutsättningar för en bra och trygg barndom för så många barn som möjligt.
BF arbetar med barnet i fokus på ett respektfullt, jämlikt och professionellt sätt. Föreningen följer aktivt med i samhällets utveckling och är redo att fördomsfritt utveckla sin verksamhet så att den fyller barnets och familjens behov.
Du kan läsa mer om Familjecentrets verksamhet här:
http://familjecentret.bvif.fi/sv/start/

Kontaktperson:
Familjecentret Bensow
Pia Graniittiaho, projektansvarig
Gräsavägen 3-5 A
02700 Grankulla
pia.graniittiaho (at) bvif.fi
045 139 4034

 

Barnavårdsföreningen kommer även att kunna utnyttja Bensows fastigheter i Barösunds fina skärgård för sina sommarläger. Läs mera om detta under ” Sommarläger”.

Fotogalleri »