Ny medarbetare för det förebyggande barnskyddsarbetet på Bensow

Stiftelsen Bensow har anställt en projektansvarig för att starta upp ny verksamhet inom det förebyggande barnskyddsarbetet. I bilagd länk presenterar sig vår nyanställda. Arbetet inleds i augusti 2017.

“Jag heter Maj Estlander och kommer från och med augusti 2017 att börja jobba för Bensow med ett projekt för att utveckla stiftelsens egen förebyggande barnskyddsverksamhet. Uppgiften är spännande och utmanande och jag ser verkligen fram emot att ta mig an den.

Till Bensow tar jag med mig erfarenheter som jag har samlat på mig under årens lopp genom att vara mamma till tre barn, arbete med undervisning inom social- och hälsovårdsbranschen samt arbete inom den offentliga sektorn med barnskydd, vuxen socialarbete, handikappservice och invandrartjänster. Jag har på det sättet följt med barns uppväxtvillkor i dagens Finland ur lite olika perspektiv.

För tillfället bor jag i Ekenäs men jag är hemma från Kristinestad i Österbotten, har studerat i Åbo samt bott och arbetat i huvudstadsregionen. Jag hoppas därför att jag kommer att ha tillfälle att så småningom röra mig i och arbeta för hela Svenskfinland. Speciellt mycket ser jag fram emot att träffa branschfolk som jobbar med barn inom olika sektorer och lyssna till deras tankar om och erfarenheter av barns mående och behov idag. Utifrån det kan vi sedan förhoppningsvis utveckla en verksamhet som ligger i tiden och gagnar barn på ett sätt som makarna Bensow hade i tankarna då de grundade sin stiftelse.

Det finns redan mycket kunnande och många erfarna aktörer inom det förebyggande barnskyddsarbetet och det skall vi ta vara på. Jag vill gärna se att vi kan utveckla Bensows förebyggande barnskyddsarbete i samarbete med dessa aktörer, i en riktning som stöder och kompletterar redan existerande verksamhet. Tillsammans kan vi effektivare nå flera barn och jobba för att Barnkonventionens princip om barnets bästa respekteras och blir en självklarhet i allt flere sammanhang.”

Other News