Barn har rätt till trygghet och omsorg

I januari år 2015 inledde stiftelsen Bensow ett fyraårigt samarbete med föreningen Rädda Barnen på Åland r.f.  Under en period på fyra år kommer föreningen med stöd från stiftelsen att arbeta med att främja och utveckla familjehemsverksamhet med fokus på svenskspråkiga barn. Föreningens primära verksamhetsområde är Åland.

Målsättningar i arbetet är att verka för en enhetlig familjevård på Åland, att familjehemsplacerade åländska barns rätt till väl förberedda och fortbildade familjehem garanteras, att medvetenheten om och kunskapen kring de familjehemsplacerade barnens situation fördjupas hos prioriterade yrkesgrupper, att kännedomen om rättigheter och möjligheter att använda dem ökar bland de barn och unga som berörs samt att deras erfarenheter tas tillvara.

I Finland utförs ett omfattande arbete kring utveckling av familjevård som det enspråkiga Åland normalt sett har begränsade resurser och möjlighet att ta del av. Det samma gäller i viss mån övriga Svenskfinland. Arbetet skall verka för tillgång till information, utbildning och nätverk på svenska och därigenom bidra till att de svenskspråkiga barnens rättigheter tillgodoses i högre grad.

Läs mer om Rädda Barnen på Åland här.

familjevard